LKF


Kahju hüvitaja määramine Avaleht     Avalikud päringud     Kahju hüvitaja määramine
Päringu sisend
Põhjustaja sõiduki registrimärk    näiteks 000XXX
Põhjustaja sõiduki tehasetähis    näiteks VWX000000000AB123
Põhjustaja poliisi number    näiteks E000000000T
Liiklusõnnetuse kuupäev ja kellaaeg    kujul pp.kk.aaaa tt:mm
Liiklusõnnetuse toimumise riik Eesti
Muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveits
Muu rohelise kaardi riik
Kannatanu elukoha/asukoha riik Eesti
Muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveits
Muu rohelise kaardi riik
Muu riik