LKF
Kahju hüvitaja määramine
Päringu sisend
Põhjustaja sõiduki registrimärk    näiteks 000XXX
Põhjustaja sõiduki tehasetähis    näiteks VWX000000000AB123
Põhjustaja poliisi number    näiteks E000000000T
Liiklusõnnetuse kuupäev ja kellaaeg    kujul pp.kk.aaaa tt:mm
Liiklusõnnetuse toimumise riik Eesti
Muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveits
Muu rohelise kaardi riik
Kannatanu elukoha/asukoha riik Eesti
Muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveits
Muu rohelise kaardi riik
Muu riik