LKF


Kindlustuskaitse kehtivuse kontroll
Päringu sisend
Sõiduki registrimärk    näiteks 000XXX
Sõiduki tehasetähis    näiteks VWX000000000AB123
Poliisi number    näiteks E000000000T
Kuupäev ja kellaaeg    kujul pp.kk.aaaa tt:mm
Sõiduki kasutamise riik Eesti
Muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveits
Muu rohelise kaardi riik