LKF Kindlustuskaitse kehtivuse kontroll In English   Eesti keeles  

Käesolev teenus on suletud ja asendatud 2 uue teenusega:
1. selgitamaks, kas sõidukil on liikluskindlusttus ja kas sellega võib liigelda, leiad uue teenuse siit.
2. tuvastamaks, millise kindlustusandja poole pöörduda kahjuhüvitise taotlemiseks, leiad uue teenuse siit.